top of page

Revista „Perspective”

Revista Perspective_01_edited_edited.png

Revista „Perspective”

a apărut în anul 1978, la câteva luni după venirea părintelui Octavian Bârlea la München. În cuvântul „Către cetitori” din primul număr, Sfinţia Sa  trasa astfel scopul noii publicaţii: „Corul ziaristicii româneşti nu va pierde dacă va fi îmbogăţit cu o nouă voce, cu o nouă foaie, care vrea şi ea să fie proaspătă şi să orienteze spre noi perspective, fie încercând o nouă sinteză a ideilor din lumea liberă care stau ca fire de aur în albiile diferitelor curente religioase şi culturale, fie căutând o distribuire în mic a unor înalte valori care stau masiv şi neprelucrare în marile opere, fie aspirând spre o înţelegere a semnelor vremii. «Perspectivele» vreau deci să constituie o mică insulă de certitudini în mijlocul oceanului de incertitudini. Vreau să fie un liman, de pe care să lumineze cât mai departe farul ideilor creştine. Vreau să fie un radar, care să capteze pericolele din depărtare. Vreau să deschidă orizonturi spre îmbunătăţirea omului, şi aşa spre o lume mai bună. Spre un viitor mai bun se va strădui acest buletin nu numai pe seama celor din lumea liberă, ci şi pentru cei din ţara părinţilor şi strămoşilor noştri, cărora vremile grele de după război le-au impus unele perspective neromâneşti. A adresa acestora cuvânt de bine va constitui deci pentru buletin nu numai o cinste, ci şi o datorie” (Perspective, anul I, nr. 1, iulie-octombrie 1978, p. 1).

DSC_2385 Kopie.jpf

În paginile numerelor ce au urmat, 

aceste ţeluri au fost atinse în mod diferit. Unul dintre ele a fost atins cu siguranță: acela de a prezenta celor rămaşi în ţară o perspectivă românească asupra Bisericii şi a neamului. Preocuparea principală a părintelui Octavian Bârlea a fost să arate, pe baza documentelor cercetate în Arhivele din Vatican, Viena sau Budapesta, că Biserica Română Unită nu se înscrie în sfera uniatismului – aşa cum cu superficialitate sau cu rea-voinţă o situează unii – ci a ecumenismului, fiind o precursoare şi un model de realizare al unităţii creştine. Revista a fost editată în primii ani cu regularitate de patru ori pe an, cuprinzând între 20 şi 60 de pagini. Începând cu numerele 15-16 din 1982 editarea şi mărimea revistei se caracterizează prin neregularitate, ea cuprinzând câteodată două sau mai multe numere într-o singură ediţie. Aceasta se datorează probabil faptului că unele din numere au o mărime considerabilă, pentru redactarea lor fiind nevoie de un timp mai îndelungat (Cfr. nr. 37-38, Mitropolia Bisericii Române Unite proclamată în 1855 la Blaj, 419 pagini). În ciuda acestui ritm neregulat revista va ajunge, în august 2002, la al 75-lea număr. Deşi au trecut mulţi ani de la apariţia primului număr, ţelurile fixate de părintele Bârlea rămân valabile. Regimurile totalitare din Europa de Est au căzut, bătrânul continent nu mai este împărţit într-o parte liberă şi una ocupată, iar României nu i se mai impun „perspective neromâneşti” şi totuşi, nevoia de a fi un liman de certitudine pe marea incertitudinii acestei lumi este mai mare ca oricând.

bottom of page